Droogte
toenemende risico's door droge zomers

Klimaatverandering maakt zomers steeds droger, met ernstige gevolgen zoals bodemdaling, funderingsproblemen, schade aan landbouw, natuur, stedelijk groen en scheepvaart, en waterkwaliteitsproblemen. De droogtegevoeligheid hangt af van lokale weeromstandigheden, de toevoer van zoetwater via grote rivieren en de toenemende watervraag door steden, industrie, landbouw en natuur.

Natuurbrandgevoeligheid

Ons label voor natuurbrandgevoeligheid toont het risico van natuurbranden in de omgeving van uw gebouw:

  • Label A: Geen risico (stedelijke gebieden).
  • Label E: Hoog risico (natuur- of landbouwgebieden).

Risico op paalrot

Dit label geeft aan of uw gebouw de komende 30 jaar problemen krijgt met paalrot door houten funderingen en dalende grondwaterstanden:

  • Label A: Laag risico (kleine kans op houten palen en lage kwetsbaarheid van het gebied).
  • Label E: Hoog risico (grote kans op houten palen en hoge kwetsbaarheid van het gebied).

Risico op verschilzetting

Ons label voor verschilzetting toont het risico op funderingsproblemen door toenemende droogte:

  • Label A: Laag risico (kleine kans op fundering op staal en lage kwetsbaarheid van het gebied).
  • Label E: Hoog risico (grote kans op fundering op staal en hoge kwetsbaarheid van het gebied).

Met deze labels kunt u de risico’s van droogte voor uw gebouw beter inschatten en maatregelen nemen.