Overstromingen
grotere risico's door klimaatverandering

Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen vanuit zee of rivieren toe. Hoewel de kans klein blijft, kunnen de gevolgen groot zijn als een gebouw onder water loopt.

Maximale waterdiepte bij overstromingen

Ons label voor maximale waterdiepte geeft aan of uw gebouw risico loopt bij een overstroming die eens in de 100.000 jaar voorkomt:

  • Label A: Geen risico (geen water tegen de gevel bij een overstroming).
  • Label E: Hoog risico (meer dan 2,6 meter water tegen de gevel).

Plaatsgebonden overstromingskans

Dit label toont de kans dat uw gebied in de komende 30 jaar overstroomt met water hoger dan 20 cm:

  • Label A: Geen risico (voor hooggelegen gebieden).
  • Label E: Hoog risico (kans groter dan eens in de 30 jaar).

Met deze labels kunt u de overstromingsrisico’s voor uw gebouw beter inschatten en passende maatregelen nemen.