Wateroverlast
meer regen en wateroverlast 

Door klimaatverandering wordt het warmer en natter. Warme lucht bevat meer waterdamp, wat zorgt voor meer en intensere neerslag, vooral in de winter en bij zomerse regenbuien. Ook hagel- en onweersbuien worden heviger, wat de kans op wateroverlast vergroot.

Wateroverlast bij Extreme Regenbuien

Ons label voor wateroverlast door extreme buien laat zien of uw gebouw risico loopt bij een piekbui die eens in de 100 jaar voorkomt. Hierbij kijken we naar de waterstand tegen de gevel:

  • Label A: Geen risico (geen water tegen de gevel).
  • Label E: Hoog risico (meer dan 30 cm water tegen de gevel).

Grondwateroverlast

Het label voor grondwateroverlast beoordeelt of uw omgeving te maken heeft met hoge grondwaterstanden en of deze de komende 30 jaar verder stijgen. Ook wordt gekeken naar gevoeligheid voor bodemdaling:

  • Label A: Lage grondwaterstand en weinig kans op bodemdaling.
  • Label E: Hoge grondwaterstand, kans op verdere stijging en hoge gevoeligheid voor bodemdaling, wat leidt tot een hoog risico op grondwateroverlast.

Met deze labels kunt u de risico’s voor uw gebouw beter inschatten en maatregelen nemen.