Nationale hitte stresskaart

BlueLabel beschik over een hittestresskaart. Deze kaart toont voor elk adres in Nederland de impact op de leefomgeving bij warm weer, uitgedrukt in de gevoelstemperatuur. Zo spelen wind, straling, temperatuur, groen en schaduw een grote rol bij de berekening van de hittestress. De hittestresskaart voldoet aan de gestandaardiseerde methodiek zoals beschreven door het RIVM. En geeft gemeenten inzicht in gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte. BlueLabel is een initiatief van Achmea, Royal HaskoningDHV en Nelen en Schuurmans.

Hitte labels per adres beschikbaar

BlueLabel heeft voor elk adres in Nederland een hitte label beschikbaar. Het hitte label van A t/m E geeft aan hoeveel hittestress er is in een straal van 10 meter rond elke woning, flat of bedrijfspand. Met het hitte label heeft elke inwoner inzicht in de hittestress in zijn eigen leefomgeving.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptie

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht. Het Deltaplan gebruikt hiervoor 7 ambities waarvan ‘kwetsbaarheden in beeld brengen’ er één is. Om die kwetsbaarheden in beeld te krijgen dienen alle gemeenten uiterlijk in 2019 een stresstest te hebben uitgevoerd voor de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

BlueLabel

Sinds 2019 worden de Nederlandse gemeenten verplicht een stresstest uit te voeren op de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Met BlueLabel kunnen gemeenten en private partijen per thema in één oogopslag zien waar maatregelen noodzakelijk zijn. Het inzicht kan direct gebruikt worden om samen met inwoners en woningbouwcoöperaties en andere stakeholders maatregelen te treffen, waardoor de leefbaarheid van openbare ruimte wordt gewaarborgd.

 

Antwoord op je vragen?

Neem gerust contact op

Communicatie BlueLabel
info@bluelabel.net

Neem contact op